قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از سرویسها

مشتری یا هر شخص دیگر که به نمایندگی از مشتری این توافقنامه را با عمل تائید، به صورت الکترونیکی امضا می نماید، بدین وسیله اعلام می کند و متعهد می شود که دارای حقوق، اختیارات و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این توافقنامه را دارا می باشد و هیچ یک از حقوق و مزایای این توافقنامه را به شخص دیگر انتقال نخواهد داد. همچنین متعهد می شود که ۱۸ سال یا بیشتر سن دارد و یا وکیل قانونی وی این شرایط را دارد و به جانشینی وی این قرارداد را امضاء خواهد کرد و تضمین می نماید که تمام کارهایی را که انجام می دهد با علم بر اینکه بر منافع قانونی دیگران آسیب نمیزند و با منافع آنها در تضاد نیست انجام می دهد.

  1. خرید از آبکده مستلزم ثبت نام در سایت می باشد. اطلاعاتی که در هنگام ثبت نام وارد سیستم میشود برای ما معتبر می باشد و در صورت ناقص بودن به کاربر اطلاع داده خواهد شد که اطلاعات را کامل نماید که جهت سهولت برقراری تماس در مواقع اضطراری باشد. از این رو هر کاربری که در پرتال آبکده ثبت نام می نماید و خرید میکند به عنوان صاحب امتیاز دامین محسوب میشود و آبکده ملزم به پاسخگویی به ایشان می باشد ولاغیر.
  2. گارانتی محصولات از زمان خرید از آبکده به مدت یک سال به بالا می باشد.
  3. کلیه محصولات دارای گارانتی قیمت می باشد.